Fysioterapi       Tillbaka

Jag har en speciliserad och bred kompetens inom Idrott, Motions eller Arbetslivsrelaterade åkommer. Alla med problem ifrån Rörelse- och Stödjeorganen, kan söka sig til S-Fysioterapi.

Jag jobbar med Bedömning och Undersökning. Behandling, Träning och Uppföljning, BUBTU!  

I samråd med patienten.

Att ligga på framkant med gällande forskning och nya rön är alltid Målet.

"Vad gör en OMT-fysioterapeut? En systematisk undersökning med kliniskt resonemang leder till en heltäckande evidensbaserad behandling av akuta och långvariga smärtproblem från rörelsesystemet, det Neuro-Muskulo-Skelettala systemet. Målet är ett aktivt liv med ökat välbefinnande och möjligheter till eget ansvar."