Erfarenhet/ Kompetens.     Tillbaka

 

Jag har genom flera år intresserat mig för diagnosticering av Rörelse/ och Stödjeorganen.   Vilket i sin  tur betyder hela kroppens leder och muskelsystem.   Manuella led- och muskelbehandlingar som  är anpassade efter funktionalitet och individ. Jag rekommender behandling och träning i en indvidanpassad kombination. En ökad rörligheten och en förbättrad stabilitet med styrka.

Min erfarenhet av efter kirurgiska/ortopediska förlopp, som handledesfrakturer, lårbenshals frakturer, underbensfrakturer, rygggoperationer efter spinal stenos, diskbråck, diskusprolapser, fixering/steloperationer,MB.Bechterew, Reumatoid artrit(RA), scolioser, är mångårig.  De vardagliga  sysslor och arbete (yrkesverksam, pensionist eller liknande) är inte alltid nog  för att upprätthålla  en optimal funktion i kroppen. Det ger överbelastnings- och smärttillstånd.

Idrott/ Träning

Jag har tränat myckert under många år och i många sporter. Jag kan konstatera att jag alltid gillat den typ av träning som stabilitetsträningen utgör. Den är en viktig del av en process, som också är en fortsatt del av uppbyggnaden efter skador och operationer. Trevligt sätt att träna på och ett måste. Belönningen kommer alltid. Med  ett större medvetandegörande av hur din kropp fungerar och varför den reagerar som den gör, så kan du bättre agera . Teknik är ju en avgörande faktor för ett optimalt förhållande i kroppen med balans och koordination som viktiga delar med stabilitet. Utan dessa ingridienser, så är det mindre lätt att bibehålla en optimal förhållande i kroppen och symtomerna visar sig igen. Ett stort egenansvar är  naturligtvis viktigt för succe´.

 

Neurologiska patienter som MS och Parkinson har jag erfarenhet  med och har under tid arbetat med grupper och individuellt.

Något av det jag har kompletterat till min Grundutbildningen:

-OMT 2. examen (Ortopedisk Manuell Terapi)

-M.E.T (Muscle Energy Technique)

-MFR (Myofascial Release)

-Osteopati

-McKenzie  Part A & B

-MTT ( Medcinsk Tränings Terapi)

-Kinesiologi tejpning

-Medicinsk tejpning